STAMTAVLER

over

Afgangne Etalsraad Toldkæmmererer ved Øresunds Toldkammer Niels Johan Knudsen og hans ligeledes afgangne Enke Christine Knudsen, født Svendsen, og deres nærmeste Slægt (deres Forældres Descendenter).

 

Fundats
Stamtavle 1
Stamtavle 2
Stamtavle 3
Stamtavle 3+
Stamtavle 4
Stamtavle 4+
Stamtavle 5
Stamtavle 5+